รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นางปัทมา วีระวานิช

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มวิชาชีพด้านอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ และงาน
Start Date/Time:
17 กรกฎาคม 2563 14:00
End Date/Time:
17 กรกฎาคม 2563 16:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มวิชาชีพด้านอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ และงานสาธารณะ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม Pruksa Academy 1 ชั้น 4 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก กรุงเทพฯ
Owned by userevent02 On 13 กรกฎาคม 2563