รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นางปัทมา วีระวานิช

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและประเมินผลสถานศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน ครั้งที่ 6/2563
Start Date/Time:
15 กรกฎาคม 2563 9:30
End Date/Time:
15 กรกฎาคม 2563 12:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและประเมินผลสถานศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ ศธ.
Owned by userevent02 On 13 กรกฎาคม 2563