รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นางปัทมา วีระวานิช

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 7/2563
Start Date/Time:
10 กรกฎาคม 2563 13:00
End Date/Time:
10 กรกฎาคม 2563 16:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2 ศธ.
Owned by userevent02 On 3 กรกฎาคม 2563