รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นางปัทมา วีระวานิช

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


บรรยายพิเศษ เรื่อง "การเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา"
Start Date/Time:
13 กรกฎาคม 2563 9:00
End Date/Time:
13 กรกฎาคม 2563 10:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
บรรยายพิเศษ เรื่อง "การเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา" ณ โรงแรมเอวาน่า (บางนา)
Owned by userevent02 On 2 กรกฎาคม 2563