รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นางปัทมา วีระวานิช

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


กิจกรรม Workshop "Roadmap การศึกษาไทย"
Start Date/Time:
29 พฤษภาคม 2563 8:30
End Date/Time:
29 พฤษภาคม 2563 12:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
กิจกรรม Workshop "Roadmap การศึกษาไทย" ณ อาคารหอประชุมคุรุสภา
Owned by userevent02 On 18 พฤษภาคม 2563