รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นางปัทมา วีระวานิช

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงาน Excellent Center) ด้านการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาก่อสร้
Start Date/Time:
27 พฤษภาคม 2563 13:30
End Date/Time:
27 พฤษภาคม 2563 15:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงาน Excellent Center) ด้านการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาก่อสร้าง ร่วมกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (มหาชน) (SCG) ณ ห้องประชุม Excellent Center ชั้น 1 สอศ.
Owned by userevent02 On 18 พฤษภาคม 2563