รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นางปัทมา วีระวานิช

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุมคณะอนุกรรมการ กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน ครั้งที่ 4/2563
Start Date/Time:
25 พฤษภาคม 2563 13:00
End Date/Time:
25 พฤษภาคม 2563 16:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
Enter event description
Owned by userevent02 On 18 พฤษภาคม 2563