รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นางปัทมา วีระวานิช

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ระชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 3/2563
Start Date/Time:
19 พฤษภาคม 2563 14:00
End Date/Time:
19 พฤษภาคม 2563 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ระชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมกำแหงพลางกูร ชั้น 3 อาคาร 56 ปี สภาการศึกษา
Owned by userevent02 On 15 พฤษภาคม 2563