รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นางปัทมา วีระวานิช

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุมหารือเตรียมการจัดการเรียนการสอน Online และการฝึกงานนักศึกษาร่วมกับ บ.การบินไทย จำกัด (มหาชน)
Start Date/Time:
18 พฤษภาคม 2563 14:00
End Date/Time:
18 พฤษภาคม 2563 16:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประชุมหารือเตรียมการจัดการเรียนการสอน Online และการฝึกงานนักศึกษาร่วมกับ บ.การบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุม 135 อาคาร 1 ชั้น 13 บ.การบินไทย จำกัด
Owned by userevent02 On 15 พฤษภาคม 2563