รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นางปัทมา วีระวานิช

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาภาษาจีน (MOU)
Start Date/Time:
15 พฤษภาคม 2563 13:30
End Date/Time:
15 พฤษภาคม 2563 15:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาภาษาจีน (MOU) ณ ห้องประชุม 5 สอศ.
Owned by userevent02 On 15 พฤษภาคม 2563