รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นางปัทมา วีระวานิช

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ร่วมงานแถลงข่าว "การจัดการศึกษาทางไกลทางโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ในสถานการณ์ช่วงโควิค 19"
Start Date/Time:
14 พฤษภาคม 2563 9:30
End Date/Time:
14 พฤษภาคม 2563 11:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ร่วมงานแถลงข่าว "การจัดการศึกษาทางไกลทางโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ในสถานการณ์ช่วงโควิค 19" ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 ศธ.
Owned by userevent02 On 15 พฤษภาคม 2563