รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นางปัทมา วีระวานิช

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินงานกับ กยศ. ครั้งที่ 4/2563
Start Date/Time:
13 พฤษภาคม 2563 9:30
End Date/Time:
13 พฤษภาคม 2563 12:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินงานกับ กยศ. ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 สอศ.
Owned by userevent02 On 15 พฤษภาคม 2563