รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นางปัทมา วีระวานิช

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุมอนุกรรมการฯ ด้านหลักสูตร (ป.ตรี)
Start Date/Time:
8 พฤษภาคม 2563 9:30
End Date/Time:
8 พฤษภาคม 2563 12:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
Enter event description
Owned by userevent02 On 1 พฤษภาคม 2563