รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นางปัทมา วีระวานิช

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทว
Start Date/Time:
7 พฤษภาคม 2563 13:00
End Date/Time:
7 พฤษภาคม 2563 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ตำแหน่งผู้เชียวชาญเฉพาะด้านการประเมินผล
Owned by userevent02 On 1 พฤษภาคม 2563