รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นางปัทมา วีระวานิช

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.พ.สอศ.
Start Date/Time:
7 พฤษภาคม 2563 9:30
End Date/Time:
7 พฤษภาคม 2563 11:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
Enter event description
Owned by userevent02 On 1 พฤษภาคม 2563