รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นางปัทมา วีระวานิช

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2-1/2563
Start Date/Time:
5 พฤษภาคม 2563 10:00
End Date/Time:
5 พฤษภาคม 2563 12:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
Enter event description
Owned by userevent02 On 1 พฤษภาคม 2563