ปฏิบัติงาน ณ สอศ.
Start Date/Time:
16 ตุลาคม 2563 8:30
End Date/Time:
16 ตุลาคม 2563 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ปฏิบัติงาน ณ สอศ.เวลา 8.30-16.30
Owned by userevent05 On 9 ตุลาคม 2563