ปฏิบัติงาน ณ สอศ.
Start Date/Time:
3 กรกฎาคม 2563 8:30
End Date/Time:
3 กรกฎาคม 2563 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ปฏิบัติงาน ณ สอศ.เวลา 8.30-16.30 น.
Owned by userevent05 On 22 มิถุนายน 2563