ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายอรรถพล สังขวาสี

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสอศ.ประจำปีงบประมาณ 2564
Start Date/Time:
25 ตุลาคม 2563 9:00
End Date/Time:
25 ตุลาคม 2563 12:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสอศ.ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงแรม เจ พี.เอ็มเมอรัลด์ จังหวัดยโสธร
Owned by userevent05 On 15 ตุลาคม 2563