ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายอรรถพล สังขวาสี

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุมผู้บริหารสอศ.ณ ห้องประชุม 1
Start Date/Time:
20 ตุลาคม 2563 9:00
End Date/Time:
20 ตุลาคม 2563 12:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประชุมผู้บริหารสอศ.ณ ห้องประชุม 1 เวลา 9.00 น.
Owned by userevent05 On 15 ตุลาคม 2563