ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายอรรถพล สังขวาสี

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


เรียนหลักสูตร TDGA
Start Date/Time:
15 ตุลาคม 2563 8:30
End Date/Time:
15 ตุลาคม 2563 17:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
เรียนหลักสูตร TDGA
Owned by userevent05 On 9 ตุลาคม 2563