ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายอรรถพล สังขวาสี

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ปฏิบัติงาน ณ สอศ.
Start Date/Time:
14 ตุลาคม 2563 8:30
End Date/Time:
14 ตุลาคม 2563 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ปฏิบัติงาน ณ สอศ.เวลา 8.00-16.30 น.
Owned by userevent05 On 9 ตุลาคม 2563