ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายอรรถพล สังขวาสี

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ร่วมงานอาชีวะยกกำลังสอง ณ อาชีวศึกษาปทุมธานี
Start Date/Time:
7 ตุลาคม 2563 8:00
End Date/Time:
7 ตุลาคม 2563 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ร่วมงานอาชีวะยกกำลังสอง ณ อาชีวศึกษาปทุมธานี
Owned by userevent05 On 5 ตุลาคม 2563