ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายอรรถพล สังขวาสี

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุมคณะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ครั้งที่ 4/2563
Start Date/Time:
6 ตุลาคม 2563 13:00
End Date/Time:
6 ตุลาคม 2563 16:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประชุมคณะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมองคมนตรี ทำเนียบองคมนตรี
Owned by userevent05 On 5 ตุลาคม 2563