ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายอรรถพล สังขวาสี

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ณ อาชีวศึกษาปทุมธานี
Start Date/Time:
6 ตุลาคม 2563 9:00
End Date/Time:
6 ตุลาคม 2563 12:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ณ อาชีวศึกษาปทุมธานี เวลา 9.00 น.
Owned by userevent05 On 5 ตุลาคม 2563