ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายอรรถพล สังขวาสี

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ปฏิบัติงาน ณ สอศ.
Start Date/Time:
5 ตุลาคม 2563 8:30
End Date/Time:
5 ตุลาคม 2563 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ปฏิบัติงาน ๊ณ สอศ. เวลา 8.30-16.30 น.
Owned by userevent05 On 5 ตุลาคม 2563