ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายอรรถพล สังขวาสี

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยา
Start Date/Time:
25 กันยายน 2563 8:30
End Date/Time:
25 กันยายน 2563 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยา
Owned by userevent05 On 17 กันยายน 2563