ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายอรรถพล สังขวาสี

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุม กรอ.กลุ่มต่างประเทศ
Start Date/Time:
23 กันยายน 2563 8:30
End Date/Time:
23 กันยายน 2563 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประชุม กรอ.กลุ่มต่างประเทศ
Owned by userevent05 On 17 กันยายน 2563