ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายอรรถพล สังขวาสี

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


บรรยายพิเศษโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Start Date/Time:
22 กันยายน 2563 12:30
End Date/Time:
22 กันยายน 2563 13:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
บรรยายพิเศษโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ชะอำบีช รีสอร์ท หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี
Owned by userevent05 On 17 กันยายน 2563