ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายอรรถพล สังขวาสี

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


เปิดงานและบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Start Date/Time:
21 กันยายน 2563 8:30
End Date/Time:
21 กันยายน 2563 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
เปิดงานและบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ชะอำบีช รีสอร์ท หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี
Owned by userevent05 On 17 กันยายน 2563