ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายอรรถพล สังขวาสี

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


เข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการบทบาทและหน้าที่ครูในสถานศึกษาของภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับการอาชีวศึกษา
Start Date/Time:
18 กันยายน 2563 8:30
End Date/Time:
18 กันยายน 2563 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
เข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการบทบาทและหน้าที่ครูในสถานศึกษาของภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับการอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากลใน ศตวรรษที่ 21 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา จังหวัดอุดรธานี
Owned by userevent05 On 10 กันยายน 2563