ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายอรรถพล สังขวาสี

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเฉลิมฉลองวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ ณ หอประชุมคุรุสภา
Start Date/Time:
8 กันยายน 2563 10:00
End Date/Time:
8 กันยายน 2563 12:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเฉลิมฉลองวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ ณ หอประชุมคุรุสภา
Owned by userevent05 On 31 สิงหาคม 2563