ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายอรรถพล สังขวาสี

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


หยุดชดเชยวันสงกรานต์
Start Date/Time:
4 กันยายน 2563 0:00
End Date/Time:
4 กันยายน 2563 0:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
หยุดชดเชยวันสงกรานต์
Owned by userevent05 On 27 สิงหาคม 2563