ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


.....

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ปฏิบัติงาน ณ สอศ.
Start Date/Time:
17 กรกฎาคม 2563 9:30
End Date/Time:
17 กรกฎาคม 2563 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ปฏิบัติงาน ณ สอศ. เวลา 8.30-16.30 น.
Owned by userevent05 On 10 กรกฎาคม 2563