ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายอรรถพล สังขวาสี

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


เป็นประธานพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการกีฬาฟุตบอล ณ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
Start Date/Time:
16 กรกฎาคม 2563 13:00
End Date/Time:
16 กรกฎาคม 2563 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
เป็นประธานพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการกีฬาฟุตบอล ณ ห้องประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
Owned by userevent05 On 10 กรกฎาคม 2563