ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายอรรถพล สังขวาสี

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการติดตามและรานงานผลฯ ณ จ.อยุธยา
Start Date/Time:
16 กรกฎาคม 2563 9:00
End Date/Time:
16 กรกฎาคม 2563 12:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการติดตามและรานงานผลการดำเนินงานของสอศ.ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา 9.00 น.
Owned by userevent05 On 10 กรกฎาคม 2563