ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายอรรถพล สังขวาสี

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุมผู้บริหารสอศ. ณ ห้องประชุม 1
Start Date/Time:
14 กรกฎาคม 2563 8:30
End Date/Time:
14 กรกฎาคม 2563 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประชุมผู้บริหารสอศ. ณ ห้องประชุม 1 เวลา 9.00 โมง
Owned by userevent05 On 10 กรกฎาคม 2563