ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายอรรถพล สังขวาสี

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุมผู้บริหารสอศ.ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุม 1
Start Date/Time:
26 พฤษภาคม 2563 9:00
End Date/Time:
26 พฤษภาคม 2563 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุม 1 เวลา 09.00 น.
Owned by userevent05 On 19 พฤษภาคม 2563