รายละเอียดข่าวสำนักอำนวยการ

การรับสมัครข้าราชการรัฐสภาสามัญและข้าราชการตามกฎหมายอื่น เข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น
Created by bogaadmin on 11/10/2016 3:35:14 PM


การรับสมัครข้าราชการรัฐสภาสามัญและข้าราชการตามกฎหมายอื่น เข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น

http://www.nhrc.or.th/News/Job-News.aspx

 

 

print
rating
  Comments