เอกสารนำเสนอและเอกสารดำเนินการ e-market,e-bidding

| 3671 

 

เอกสารนำเสนอและเอกสารดำเนินการ e-market,e-bidding
 

ดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอบรรยาย e-market e-bidding 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม e-bidding ประกอบด้วย    1.งานจ้าง   2.งานก่อสร้าง  3. งานซื้อ

 

หากพบข้อสงสัยกรุณาสอบถาม กลุ่มงานมาตรฐานอาคาร 


เอกสารแนบ