สอศ.ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรงเทพฯ

| 347 

 

                                                         

                                                         

                                            ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
                                                        เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ


เอกสารแนบ