::ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักอำนวยการ::::-------------http://boga.vec.go.th............

 

ข่าวด่วน

rss
ภาพข่าว: ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ...

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น...

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ...

วันที่: 01/10/2014

ภาพข่าว: ขอเชิญร่วมอนุโมทนาและบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบในการถวายผ้าพระกฐินพระราช...

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาและบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบในการ...

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาและบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบในการถวายผ้าพระกฐินพระราช...

วันที่: 22/09/2014

ภาพข่าว: คำสั่ง สอศ.ที่ 1219/2557 เลื่อนข้าราชการ จำนวน 3 ราย

คำสั่ง สอศ.ที่ 1219/2557 เลื่อนข้าราชการ จำนวน 3 ราย

คำสั่ง สอศ.ที่ 1219/2557 เลื่อนข้าราชการ จำนวน 3 ราย

วันที่: 19/09/2014

ภาพข่าว: ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ...

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น...

ใ ห้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ที่ ก.ค....

วันที่: 15/09/2014

ภาพข่าว: ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. สำนั...

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณ...

ด่วนประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดาวน์โหลดเ...

วันที่: 15/09/2014

อ่านข่าวท้งหมด

ประกาศ/หนังสือเวียน

 Title 
คู่มือปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557Download
ประกาศ เรื่อง ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัยแก่พนักงานราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ.2557Download
ประกาศราชกิจจาชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2554 (ข้าราชการ)Download
ประกาศราชกิจจาชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2554 (ลูกจ้างประจำ)Download
ประกาศราชกิจจาชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2555 (ข้าราชการ)Download
ประกาศราชกิจจาชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2555 (พนักงานราชการ)Download
ประกาศราชกิจจาชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2555 (ลูกจ้างประจำ)Download
ประกาศราชกิจจาชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2555 (เหริยญจักรพรรดิมาลา)Download
ประกาศราชกิจจาชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2556 (ข้าราชการ)Download
ประกาศราชกิจจาชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2556 (พนักงานราชการ)Download
ประกาศราชกิจจาชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2556 (ลูกจ้างประจำ)Download
ประกาศราชกิจจาชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2556 (เหริยญจักรพรรดิมาลา)Download
ประกาศราชกิจจาชั้นสายสะพาย ประจำปี 2556Download

วีดีโอแนะนำ

ข่าวการศึกษา

ค้นข่าวมาเล่า

อ่านข่าว

              


ผู้อำนวยการสำนัก
ดร.ชาญเวช บุญประเดิม 
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

ติดต่อกลุ่มงาน สอ.

รับ-ส่งหนังสือ Online

E-Officeรับส่งหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ลิงค์ด่วน สอศ.

 ศูนย์ปฏิบัติการ GFMIS  
 ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  
   

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

  

  

คมคำ...คำคม


อยู่...ให้มีศักดิ์ศรี
ดี...ให้มีคุณค่า
บ้า...ให้มีเหตุผล
ทน...ให้มีเป้าหมาย
และตาย...ให้มีคนจำ


พยากรณ์อากาศ

แบบสำรวจ

1. เว็บไซต์ใหม่ของสำนักอำนวยการดีกว่าเว็บเดิมมากแค่ไหน

ดีกว่ามาก (0) 0%
ดีกว่านิดหน่อย (0) 0%
ไม่ดีเลย (0) 0%
เฉยๆ (0) 0%

View Survey

UsersOnline

People Online People Online:
Visitors Visitors: 343
Members Members: 0
Total Total: 343

Online Now Online Now: