::ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักอำนวยการ::::-------------http://boga.vec.go.th............

 

ข่าวด่วน

rss
ภาพข่าว: ขอความอนุเคราะห์จัดนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและชมงาน

ขอความอนุเคราะห์จัดนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและชมงาน ...

ขอความอนุเคราะห์จัดนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและชมงาน "รักพ่อ"

วันที่: 01/12/2014

ภาพข่าว: ยกเลิกคำสั่งและสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ยกเลิกคำสั่งและสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร...

ยกเลิกคำสั่งและสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่: 27/11/2014

ภาพข่าว: ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รายชื่อเงินทุนของสำนักงานคณะกรรมการ...

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รายชื่อเงินทุนข...

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รายชื่อเงินทุนของสำนักงานคณะกรรมการ...

วันที่: 12/11/2014

ภาพข่าว: การแสดงความจำนงเลือกสถานศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบ ...

การแสดงความจำนงเลือกสถานศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำ...

การแสดงความจำนงเลือกสถานศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบ ...

วันที่: 22/10/2014

ภาพข่าว: ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจความคิดเห็น

ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจความคิดเห็น"การพัฒนาคุณภาพกา...

ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจความคิดเห็น"การพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา"

วันที่: 17/10/2014

อ่านข่าวท้งหมด

ประกาศ/หนังสือเวียน

 Title 
ประกาศราชกิจจาชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2555 (เหริยญจักรพรรดิมาลา)Download
ประกาศราชกิจจาชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2555 (ลูกจ้างประจำ)Download
ประกาศราชกิจจาชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2555 (พนักงานราชการ)Download
ประกาศราชกิจจาชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2556 (พนักงานราชการ)Download
ประกาศราชกิจจาชั้นสายสะพาย ประจำปี 2556Download
ประกาศราชกิจจาชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2556 (เหริยญจักรพรรดิมาลา)Download
ประกาศราชกิจจาชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2556 (ลูกจ้างประจำ)Download
แนวทางในการรายงานผลการปฏิบัติงาน คสช.ใน Roadmap ระยะที่ 2Download
คู่มือปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557Download
การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการDownload
ประกาศ เรื่อง ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัยแก่พนักงานราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ.2557Download
ประกาศราชกิจจาชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2555 (ข้าราชการ)Download
ประกาศราชกิจจาชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2554 (ลูกจ้างประจำ)Download
ประกาศราชกิจจาชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2554 (ข้าราชการ)Download

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติปกคำแถลงนโยบาย.jpg

วีดีโอแนะนำ

ข่าวการศึกษา

ค้นข่าวมาเล่า

อ่านข่าว

              


ผู้อำนวยการสำนัก
ดร.ชาญเวช บุญประเดิม 
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

ติดต่อกลุ่มงาน สอ.

รับ-ส่งหนังสือ Online

E-Officeรับส่งหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ลิงค์ด่วน สอศ.

 ศูนย์ปฏิบัติการ GFMIS  
 ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  
   

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

  

  

คมคำ...คำคม


คนเราชอบที่จะฟังความจริง


แต่ไม่ใช่ทุกคน


ที่สามารถยอมรับความจริงนั้นได้
พยากรณ์อากาศ

แบบสำรวจ

1. เว็บไซต์ใหม่ของสำนักอำนวยการดีกว่าเว็บเดิมมากแค่ไหน

ดีกว่ามาก (0) 0%
ดีกว่านิดหน่อย (0) 0%
ไม่ดีเลย (0) 0%
เฉยๆ (0) 0%

View Survey

UsersOnline

People Online People Online:
Visitors Visitors: 19
Members Members: 0
Total Total: 19

Online Now Online Now: